torstai 12. huhtikuuta 2018

Sulo ry kevätkokouksen antia


Suomen luonto- ja ohjelmapalveluyrittäjät ry / Vuosikokouksen antia

1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.20

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Valittiin puheenjohtajaksi Erja Niemelä ja sihteeriksi Kaj Karhunen

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, valittiin Julia Loukia ja Keijo Saarijärvi

4. Valitaan kaksi äänenlaskijaa, valittiin Julia Loukia ja Keijo Saarijärvi

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

6. Edellisen vuoden toimintakertomus
Luettiin vuoden 2017 toimintakertomus

7. Edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
Luettiin 2017 tuloslaskelma ja tase sekä luettiin toiminnantarkastajan lausunto

8. Tilinpäätökseen vahvistaminen.
Päätettiin vahvistaa 2017 tilinpäätös.

9. Vastuuvapauden myöntäminen.
Päätettiin myöntää vastuuvapaus 2017 hallitukselle.

10. Muut asiat.
Päätettiin että hallitus jatkaa työryhmien perustamista tekemään Sulo-esitettä jaettavaksi oppilaitoksiin ja uusille sekä potentiaalisille jäsenille. Sama työryhmä laatii myös kirjelmän yhteisöjäsenille, jolla tiedustellaan halukkuutta jatkaa Sulo ry:n jäsenenä.

Keskusteltiin yhdistyksen osallistumisesta messuille tai tapahtumiin ja mitä materiaalia siihen tarvitaan, Sulo roll-up tai vastaavaa. Myös verkkosivujen uusiminen on ajankohtaista, mahdollisesti tilaustyönä. Hallitus alkaa selvittää asiaa.

Uutta materiaalia varten olisi tärkeää käydä läpi Sulon arvot ja tavoitteet jotta saadaan ne selkeästi esille.

11. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen

maanantai 19. maaliskuuta 2018

Kutsu kevätkokoukseenSulo ry:n kevätkokous

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Aika: Sunnuntai 7.4.2018 klo 13-14

Osoite: Luontokohde Pauninmaa, Metsäläntie 120, 14240 Janakkkala
Esityslistalla: sääntömääräiset asiat
Huomioitavaa: Helsingistä päin tullessa kannattaa motarilta nousta nousta pois Tervakosken rampilta ja jatkaa Hämeenlinnaa kohti vanhaa kolmostietä (Helsingintie)
Löytyy: Kota, nuotio,, ei kokoustekniikkaa, 40m liukumäki pulkkineen, kallioluontoa

Kokouksen jälkeen tutustutaan kohteeseen paikan omistajan, Veikko Liimataisen johdolla ja voit käydä kokeilemassa luonnonliukumäkeä.

Ohjelma:
Hernesoppalounas klo 12-13
Kokous 13-14

Tervetuloa!
Sulo ry hallitus

perjantai 17. marraskuuta 2017

Syyskokouksen päätökset 2017SUOMEN LUONTO- JA OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄT RY
SYYSKOKOUS 2017 PÖYTÄKIRJA
Aika: 14.11.2017 klo 1600-1700
Paikka: Ravintola Pasific 7, Tyynenmerenkatu 7 00220 Helsinki
Läsnä: Stefan Blomqvist, Julia Loukia, Annu Huotari, Sami Halén, Mika Aronen, Markku Janhonen, Erja Niemelä, Kirsi Nyqvist, Keijo West, Kaj Karhunen, Ilkka Lariola, Marika Hänninen, Sami Hänninen, Klaus Marjanen, Anne Uski, Keijo Saarijärvi, Markku Kyytsönen, Satu de Weerd

Hallituksen puheenjohtaja toivotti kokousväen tervetulleeksi avaten kokouksen klo 1600

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- Puheenjohtajaksi valittiin Stefan Blomqvist
- Sihteeriksi valittiin Kaj Karhunen

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Klaus Marjanen ja Keijo West
3. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
- Ääntenlaskijoiksi valittiin Klaus Marjanen ja Keijo West

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ilmoitettu jäsenille 14.9.2017 sähköpostilla, fb-sivustoilla julkinen sekä ryhmä että yhdistyksen kotisivujen uutisia-osastolla. Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen

5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
Hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin ja vahvistettiin.
Toimintasuunnitelma 2018
1. Hallitus kokoontuu 4-5 kertaa lisäksi skype- ja sähköposti-kokouksia tarvittaessa.
2. Yhdistys järjestää vuoden 2018 aikana:
Kevätkokous huhtikuussa. Paikka ilmoitetaan alkuvuodesta
Syyskokous marraskuussa. Paikka ilmoitetaan kesän 2018 aikana
Jäsentapaaminen, retki kesäkaudella, odottaa ehdotuksia
Jäsentapaaminen, opaskisa/ koulutuksellinen tilaisuus esim. jousiammunta
Jäsentapaaminen, melontaretki esim.Mustionjoelle loppukesästä
Syysristeily Tallinnaan marraskuussa
Hallitus tekee tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan. Hallitus toivoo jäsenistöltä ehdotuksia koulutukselliseen tarjontaan että tietoa omista retkistään joihin muutkin jäsenet olisivat tervetulleita.

Lisäksi kokous sisälsi keskustelua ea-kurssin vuosittaisesta järjestämisen tarpeesta. Päätettiin pitäytyä nykyisessä käytännössä.

6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi kolme uutta varsinaista jäsentä erovuoroisten jäsenten tilalle sekä heille henk.koht. varajäsenet
valittiin varsinaiseksi jäseneksi ja valittiin heille varajäseneksi :

Markku Janhonen - Klaus Marjanen
Marika Hänninen -  Ilkka Lariola
Keijo Saarijärvi -  Sami Halén 

Hallituksessa jatkavat toisen kauden:
Stefan Blomqvist -  Annu Huotari
Kaj Karhunen - Julia Loukia
Erja Niemelä - Mia Koponen
7. Valitaan hall. vars.jäsenistä seur. kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja
- Puheenjohtajaksi valittiin Erja Niemelä

8. Valitaan toimikunnat
- Hallitus valtuutettiin muodostamaan toimikuntia tarvittaessa

9. Valitaan edustajat niihin järjestöihin joihin yhdistys kuuluu
Suomen luontomatkailuliitto ry
- Valittiin: Edustajaksi Marika Hänninen ja varalle Keijo Saarijärvi

10. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti pitää nykyisen suuruisina:
Jäsen/liittymis/yhteisö/kannatusmaksu (30e /0e /250e /vähintään 10e )

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
Valittiin toiminnantarkastajaksi Markku Kallama ja varamiehenä Kimmo Kallama

12. Päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa mainituista asioista
- Muita asioita ei kokouskutsussa mainittu.

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.36

Vakuudeksi Helsingissä 14.11.2017

torstai 17. marraskuuta 2016

Syyskokouksen antia ja vähän muutakin

Oikein oivallista syksysäistä talvipäivää!

Tässä referoiden yhdistyksemme syyskokouksen päätöksiä höystettynä muutamalla tiedon jatkolla.

SYYSKOKOUS 9.11.2016 klo 1530-1700 PÖYTÄKIRJA
Paikka: HTC Helsinki Pinta-talo, Magalhaes sali
Läsnä: Stefan Blomqvist, Marika Hänninen, Kaj Karhunen, Julia Loukia, Annu Huotari, Janne Sillanpää, Mia Koponen, Juhani Lehto, Sami Halén, Keijo Saarijärvi, Kari Sundqvist, Klaus Marjanen, Keijo West, Erja Niemelä

Hallituksen puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. klo 1530 aloitimme kahvituksella.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri: Puheenjohtajaksi Stefan Blomqvist, Sihteeriksi Erja Niemelä
2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Kaj Karhunen, Julia Loukia
3. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa: samat kuin pöytäkirjantarkistajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on asetettu esille asianmukaisesti 3.10.2016. Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
Taloussuunnitelma hyväksytään sellaisenaan, toimintasuunnitelmaan lisätään alustava ehdotus yhdistyksen kesäretken ajankohdasta, joka on heinäkuun viimeinen viikonloppu. Ehdotetaan myös seuraavaan kokoukseen vuoden aikana liittyneiden jäsenien esittely. Toimintasuunnitelma vahvistetaan.
6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi kolme uutta varsinaista jäsentä hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet
1. Eppu Blomqvist vara Annu Huotari
2. Erja Niemelä vara Mia Koponen
3. Kaj Karhunen vara Julia Loukia
7. Valitaan hallituksen varsinaisista jäsenistä seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen
puheenjohtaja

Eppu Blomqvist jatkaa puheenjohtajana
8. Valitaan toimikunnat: Kokous valtuutti hallituksen muodostamaan toimikuntia tarvittaessa.
9. Valitaan edustajat niihin järjestöihin joihin yhdistys kuuluu
Suomen Luontomatkailuliitto ry : Eppu Blomqvist ja Marika Hänninen
10. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
Jäsen 30e/ liittymis 0e/ yhteisö 250e / kannatus vähintään 10e.Jäsenmaksut päätetään pidettävän ennallaan, ensimmäinen vuosi maksuton.
11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
Markku Kallama ja Kimmo Kallama jatkavat
12. Päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa mainituista asioista
Muita asioita ei ollut mainittuna kokouskutsussa
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.26

Lisäksi tietoon saatettakoon että Kaj Karhunen hoitaa yhdistyksemme kirjanpidon ja tilinpäätökseen liittyvät valmistelut jatkossa Heikki Harjunmaan siirryttyä viettämään ansaittuja eläkepäiviä. Hessulle suuret kiitokset monivuotisesta työstä yhdistyksemme hyväksi.

Muistuttaisin tammikuun tulevasta ea-kurssista. Tässä ilmoittautuneet:
1.Annu Huotari / Hawkhill Nature
2.Sipa Karonen
3.Mika Aronen/Arotuli
4.Susanne Blomqvist
5.Katariina Syrjäsuo
6.Julia Loukia
7.Kim kärkkäinen
8.Keijo Saarijärvi
9.Kai Pihlström
10.Anne Hellgren
11.Sami Halén
12.Juhani Lehto

Päivityskurssille mahtuu vielä muutama henkilö mukaan. Ilmoittaudu Epulle.

Ensiapu-kurssin runko-ohjelma 2017:
Lauantaina 21.1.2017 klo 9.00-20.00 Sunnuntaina 22.1.2017 klo 8.30-15.00
Ruokailupaketti Hotelli Nuuksiossa maksaa kurssilaisille 55e (alustava tieto) (2x lounas, 2x ip-kahvi, 1x päivällinen) muista mainita sulo/ea. Ruokien maksaminen hotellin vastaanotossa.

Maksu: Sulon tilille FI38 1112 3000 3249 77, käytä viitettä 7414.
Maksun tulee näkyä Sulon tilillä 13.1.2017 mennessä. Tulosta itsellesi suorituksesta kuitti kirjanpitoosi. Kurssihinta 60 euroa. Kouluttajana toimii Veijo Vasama.

perjantai 9. syyskuuta 2016

Hallituksen kokous 5.9.2016Sulo ry / Hallituksen kokous / Pöytäkirja

Aika: 5.9.2016 klo 1800-2000
Paikka: Nihtisilta ABC asema, Fresto.
Läsnä: Eppu, Janne, Erja sähköisesti,Marika kirjallisesti, Ilkka, Klaus Kaj

Pöytäkirja
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen
2. Todettiin ja hyväksyttiin lasku/laskut 
- Hyväksyttiin kokouksen kahvitus.
- Muita hyväksyttäviä laskuja ei ollut.

3. Hyväksyttiin yhdistyksen uusiksi jäseniksi
- 1106 Inu Pelli www.forestful.fi
4. Ea-kurssi / päivitys: Kevään kurssi pidetty 16.-17.4.2016, maksu hoidettu
- Ea-kurssi / seuraavan päivityksen järjestäminen 2017 tammi-helmikuussa.
- W3 21.-22.1.2017 alustavasti paikka hotelli nuuksio. Eppu selvittää. 

- Jäsenet joiden kortin päiväys vanhenee edellisen kurssin perusteella:
1. Susanne Blomqvist 2. Kaija-Liisa Seppälä 3. Julia Loukia 4. KatariinaSyrjäsuo
5. Annu Huotari 6. Jaana Niemi 7. Kim Kärkkäinen 8. Sami Halén 9. 10. Antti Brax 
11. Satu Selvinen 12. Mika Aronen 13. Jyrki Uotila 14. Eerikki Rundgren 15. Petri Koski 
16. Kaisa Isokääntä 17. Piia Karonen 18. Hanna Sarja 19. 1hlö/ Hotelli Nuuksio 20. 2 hlö/ Hotelli Nuuksio

Ensiapu-kurssin runko-ohjelma 2017:
Lauantaina 21.1.2017 klo 9.00-20.00 Sunnuntaina 22.1.2017 klo 8.30-15.00
Ruokailupaketti Hotelli Nuuksiossa maksaa kurssilaisille 55e (alustava tieto) (2x lounas, 2x ip-kahvi, 1x päivällinen) muista mainita sulo/ea. Ruokien maksaminen hotellin vastaanotossa.

Maksu: Sulon tilille FI38 1112 3000 3249 77, käytä viitettä 7414.
Maksun tulee näkyä Sulon tilillä 13.1.2017 mennessä. Tulosta itsellesi suorituksesta kuitti kirjanpitoosi. Kurssihinta 60 euroa. Kouluttajana toimii Veijo Vasama.
Ilmoittaudu Epulle käyttäen meiliä punakettu@punakettu.com

5. Kevätkokouksesta Natura Vivan tiloissa 4.5.2016: 
- Vastuuvapaus myönnettiin, tilinpäätös vahvistettiin.

6. Syyskokouksen valmisteluun liittyvät asiat:

2017 kalenterivuoden toimintasuunnitelma/ hallituksen ehdotus
- Kysynnän mukaan epp2 ja epp3 c ja k taitokokeet kauden aikana
- Ea kurssi tammikuu 2017 
- Erja antaa ehdotuksen heinäkuulle melontaretkestä Padasjoelta Päijänteelle.
- Kevätkokous 4/2017  paikka ja ajankohta avoin. Ehdotuksia? Kokouksen perään saunailta.
- Syyskokous 2017 paikka ja aika lokakuun loppu
- Opaskisa jätetään toistaiseksi pois odottamaan uusia tuulia.
- Yhdistys pyrkii järjestämään yhden koulutuksellisen tilaisuuden vuoden 2017 aikana.
- Pikkujouluristeily 2017 marraskuu
- Eerikkilän opaskoulutuksen 20v juhla heinäkuussa 27-28.7.2017 alustavasti.
- Tutkitaan pöytäviirin tai vastaavan huomionosoituksen kustannuksia
- Muita tapahtumia tilaisuuksien mukaan.

Henkilövalintojen kartoitus halukkuudesta jatkaa hallituksessa:
Stefan Blomqvist, ei tietoa                      Erja Niemelä, jatkaa jos valitaan
Kaj Karhunen jatkaa jos valitaan            Julia Loukia, ei tietoa
Janne Sillanpää, pohtii vielä ehkä ei       Kari Sundqvist,ei tietoa

Seuraavat jatkavat toiselle kaudelle:
Markku Janhonen           Klaus Marjanen
Ilkka Lariola                   Marika Hänninen
Sami Halén                     Jouni Ijas

Esitys hallituksen puheenjohtajaksi
- Jätetään syyskokouksen päätettäväksi
Esitys toimikuntien asettamisesta
- Hallitus valtuutetaan muodostamaan toimikuntia tarvittaessa
Esitys edustajista niihin järjestöihin joihin yhdistys kuuluu.
- Suomen Luontomatkailuliitto (Eppu ja Make)
Esitys liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
- Jäsen/liittymis/yhteisö/kannatusmaksu (30e /0e /250e /vähintään 10e )
- Ehdotetaan pidettäväksi ennallaan.
Esitys toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi.
- toiminnantarkastajaksi Markku Kallama ja varamiehenä Kimmo Kallama
- Eppu selvittää heidän jatkohalukkuuden.
Kokouskutsuun ei hallituksella ollut esittää muita asioita kuin sääntömääräiset asiat.

Esitys taloussuunnitelmaksi 2017
Tuloarvio 2017
Jäsenmaksut:
- Varsinaiset jäsenet 76x 30e > 2280e
- Yhteisöjäsenet 5x 250e > 1250e (Nuuksio, Kanneljärvi, Solvalla, Eerikkilä, Kiljava)
- EA-kurssi 20x 60e >1200e

Tulot yhteensä 4730e.
Menoarvio 2017
- kevätkokous n. 600e (kokoustila, saunatila, tarjoilu)
- syyskokous n. 400e (kokoustila, kahvitarjoilu)
- EA-kurssi /koulutuskulut n. 1200e (matkakulut, kalusto/välineet, koulutus)
- EA-kurssi muu kulu n. 800e (loppukahvitus, kouluttajan majoitus+ruuat)
- hallituksen kokoukset n. 200e (3-5 krt kauden aikana + sähköiset kokoukset)
- web-maksut/ domain n. 30e (kotisivujen domain-maksu)
- Pankkikulut n. 50e (Tositteet ja tiliotteet, tilikäyttömaksu)
- Yhd.jäsentapaaminen n.400e (Koulutuksellinen tilaisuus)
- Yhd.toimintavaraus n. 400e (Tapahtumaan mikä tehdään kauden aikana)
- Yhd.jäsenretki kesällä n. 500e (Kohde melontaretki Päijänteen kansallispuistoon)
- Huomionosoitukset n. 100e (Eerikkilän opaskoulutus 20v. juhlatilaisuus)
- Yhd.viiri tai vastaava n. 200e (Luodaan yhdistykselle oma kunnianosoitustuote)
Menot yhteensä n. 4880e

Ali/ylijäämä 2017 n. -150e

Syyskokouksen paikka ja aika:
- Helsinki, Länsisatama/Ruoholahti alue, osoite ilmoitetaan myöhemmin.
- Syyskokous pidetään 9.11.2016 klo 1600-1700. Hallitus kokoontuu klo 1530-1600.
- Yhdistys tarjoaa kokouskahvit.
- Pikkujouluristeily pidetään syyskokouksen perään. Yhdistys tarjoaa yhteisen joulubuffetin laivalla 9.-10.11.2016. Maissaoloaika 8.00-12.10, vapaa tutustuminen tallinnan tarjontaan ja kohteisiin. Muistutetaan osallistujia passin mukaan ottamisesta sekä sen voimassaolemisesta.

7. Päätettiin että Kaj Karhunen hoitaa oto yhdistyksen kirjanpidon toistaikseksi.

8. Syysristeilyn hinta Tallinnaan 22h 9.-10.11.2016 :
Yhdistyksen perinteinen Tallinna risteily lähtee klo 1830 ja on takaisin torstaina klo 1600. Sulo maksaa risteilyn yhteisen buffetruokailun.1. kattaus. Risteilyn osallistumiskustannus on siten meriaamiainen 10,50e + hyttimaksu 30/15/10/7,50e sen mukaan montako henkilöä on per hytti. Maksu maksetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan Sulon tilille. Nyt katsotaan saadaanko ryhmä kasaan. (min.20 hlöä).

Käy merkkaamassa itsesi doodle kyselyn kokous ja risteily kohtia täppäämällä, käy vaikka et tulisi kumpaankaan sillä tarvitsemme tiedon että viestimme on tavoittanut sinut.

Jos tulet risteilylle niin ilmoita Epulle erikseen haluatko oman hytin tai pari hytin muutoin sijoitan osallistujia hytteihin kolmen henkilön periaatteella pääsääntöisesti


Tästä linkistä doodle-kyselyyn, käy jo tänään merkkaamassa.

Tarvitsen vastauksesi keskiviikko 21.9.2016 mennessä jotta saamamme tarjoushinta ja alustavat hyttivaraukset pysyvät voimassa.

9. Muut asiat?
- Ei ollut
- Seuraava hallituksen kokous tarvittaessa sähköisesti muutoin 9.11.2016 klo 1530-1600.

10. Kokouksen päätös klo 2000.

lauantai 28. marraskuuta 2015

Sulo ry syyskokouksen antia 2015

Terveisiä yhdistyksen syyskokouksesta!

Tässä tiedoksenne oleellisimmat asiat syyskokouksen kulusta ja päätöksistä. Lopusta löytyy myös hallituksen kokouksen seuraavana päivänä pitämä järjestäytymiskokous ja varsin isolla joukolla =D.

Risteily oli juuri niin antoisa kuin sen voi kuvitella. Paljon puhetta asiasta ja sivusta. Tällä tapaamismuodolla on selvästi tarvetta, pääsemme vapaammin tuulettamaan aatoksia ja vaihtamaan kuulumisia. 

Tässä kokouksien saldoa:

SYYSKOKOUS
5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
Hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin ja vahvistettiin.

Toimintasuunnitelma 2016
1. Hallitus kokoontuu 4-5 kertaa lisäksi skype- ja sähköpostikokouksia tarvittaessa.
2. Yhdistys järjestää kauden 2016 aikana:
- epp2 K & C- taitokokeen
- epp3 K -taitokokeen
- Ensiapukurssi päivitys 4/2016
- Kesäretki kotimaan kohteeseen esim. Padasjoelta Päijänteen kansallispuistoon
- Kevätkokous, suunnitelmana retki Lahemaan kansallispuistoon huhtikuussa.
- Syyskokous, paikka ja tapa avoinna, jäsenistöltä pyydetään ehdotuksia
- Opaskisa 2016, määräytyy syysristeilyn 2015 opaskisan voittajien mukaan.
- Koulutuksellinen tilaisuus mahdollisuuksien mukaan esim. jousiammunta
- Koulutuksellinen tilaisuus mahdollisuuksien mukaan esim. some-koulutus.
- Koulutuksellinen tilaisuus mahdollisuuksien mukaan esim. Hemeläinen meloja, Pasi Kumpula, hän on käräjäoikeuden tuomari ja toimi pitkään Urheilun oikeusturvalautakunnan sihteerinä. Fiksu, suorapuheinen kaveri.

Hallitus tekee tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan. Hallitus toivoo jäsenistöltä ehdotuksia koulutukselliseen tarjontaan että tietoa omista retkistään joihin muutkin jäsenet olisivat tervetulleita.

6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi kolme uutta varsinaista jäsentä
hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle sekä heille henk.koht. varajäsenet
erovuorossa vars. > valittu                                       Erov.varajäsen > valittu
Markku Janhonen > Markku Janhonen                    Klaus Marjanen > Klaus Marjanen
Ilkka Lariola > Ilkka Lariola                                    Markku Marila > Marika Hänninen
Sami Halén > Sami Halén                                        Satu Selvinen > Jouni Ijas

Hallituksessa jatkavat toisen kauden:
Stefan Blomqvist                                                     (Anne Hellgren) > 1v. Erja Niemelä
Kaj Karhunen                                                           Julia Loukia
Janne Sillanpää                                                         Kari Sundqvist

7. Valitaan hall. vars.jäsenistä seur. kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Stefan Blomqvist

8. Valitaan toimikunnat
Hallitus valtuutettiin muodostamaan toimikuntia tarvittaessa
9. Valitaan edustajat niihin järjestöihin joihin yhdistys kuuluu
Suomen luontomatkailuliitto ry, valittiin S. Blomqvist varalla M. Janhonen.

10. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti pitää nykyisen suuruisina:
Jäsen/liittymis/yhteisö/kannatusmaksu (30e /0e /250e /vähintään 10e )

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamiesValittiin toiminnantarkastajaksi Markku Kallama ja varamiehenä Kimmo Kallama


Ja tässä puolestaan hallituksen kokouksen agendaa:
1. Kokouksen avaus.Puheenjohtaja avasi kokouksen klo
 • Edellisen kokouksen pöytäkirja 6 ja 7/ 2015
 • Siirrettiin luettavaksi seuraavaan kokoukseen tietoliikenne haasteista johtuen.

2. Jäsenasiat
 • Uusia jäsenhakemuksia: Ei ollut
3. Keskeneräiset aiemmat prosessit:
 • Melonta suosituksen muutettu teksti päivitetty kotisivuille.
 • Selvitys miten sulo tukee ja pyrkii luomaan mahdollisuuksia taitojen kehittämiseen ja ylläpitoon. Nettisivuille näkyviin. > mitä ja millä lailla, > siirretty vapaaseen kehittämiseen syysristeilyn oheen. > Jatkamme kehittelyä, kirjataan kun on esitys olemassa
4.  Opaskisa 2016?
 • Vahvan keskustelun tuloksena Opaskisaa ei vielä päätetty sellaisenaan lopettaa. Haaste on otettu vastaan ja tulossa on “pubikisa” mistä kerrotaan lisää jäsentiedotteella heti kun hallitus saa kerrottavaa järjestävältä tiimiltä.
5. Syyskokous 18.-19.11.2015 Baltic princess / uuden hallituksen järjestäytyminen
 • Varapuheenjohtajan valinta, valittiin Ilkka Lariola
 • Sihteerin valinta, valittiin Janne Sillanpää
 • Rahastonhoitajan valinta , valittiin Kaj Karhunen
 • Kirjanpitäjän valinta, valittiin Heikki Harjunmaa.
6. Kotisivut
 • Opasrekisterin tietoja päivitetty
7. Tili / kassa-asiat
Entisellään
8. Muut asiat
 • On mahdollista, että sulon tulipaikka kolmoislammella siirtyy vuodenvaihteen  jälkeen MH:n varausjärjestelmään, odottelemme Petralta tarkennettua tietoa.
 • Hotelli Siikarannan myynnin myötä on tarkisettava ehdot ja hinnat ea-kurssin pitämiselle. Hotelli Nuuksiosta saatujen tietojen mukaan EA-kurssin järjestelyjä voidaan jatkaa vanhojen suunnitelmien mukaisesti. Kurssitila on jokin muu kuin Mäkitupa.
 • Hotelli Siikaranta on nyt hotelli Nuuksio. Hotelli Nuuksio jatkaa yhteisöjäsenenä
 • Sulon toimintakalenteri päivämäärä tasolla 2016.
 • Kevätkokouksen aihion valmistelutoimet:
 • Lahemaa kohteena. Tiimi, Kaj, Julia, Klaus.
Ajankohta 3.-5.4.2016  kustannukset, sisältö, vaihtoehdot.
 • Tavoite on saada aikaiseksi perusrakenne mistä selviää kustannukset ja aikataulutus siten että jäsenistölle voidaan lähettää ennakkokysely doodle-muodossa lähtijämäärän kartoittamiseksi. Tämä kysely pitää saada jäsenistölle marras/joulukuun vaihteessa.
 • Kaj esitteli Hyrian toimeksiannosta kaksi asiaa.
 1. Hyria on kiinnostunut Sulo ry:n yhteisöjäsenyydestä.
 2. Hyria haluaisi tarjota some/yms. kanaviemme kautta kursseja jäsenistölle ostettavaksi tai lähettäisi suoraan jos saa postilistamme.
 • Näistä päätettiin:
 1. Hyria on tervetullut yhteisöjäseneksi, tarvitsemme vahvistuksen oppilaitoksen johtokunnalta/rehtorilta että asia on myös sillä tasolla käsitelty.
 2. Aiemman hallituksen päätöksen mukaisesti jäsenpostilistaa ei jaeta eikä käytetä postimarkkinointiin. Kyseessä oleva “Metsämieli”-kurssi Sirpa Arvosen produktiona saattaa kiinnosta osaa jäsenistöstä. Satu ja Marika ovat oletettavasti osallistumassa ko. kurssille. Esitettiin että tuleva kurssi on keväällä haastavassa ajassa sesongin keskellä. Tiedustelevat Arvoselta mahdollisuuksia järjestää Sulolle omaa kurssitusta halukkaille. Tilanne jäi tältä osalta avoimeksi odottamaan jatkotietoja. Toistaiseksi kiinnostuneet ohjataan tutustumaan Hyrian kurssitarjontaa omatoimisesti.

lauantai 25. huhtikuuta 2015

Terveisiä hallitukselta 24.4.2015


Tässä viimeisimmät kaiut kokouksestamme referoidusti:

Jäsenasioita

Sulo ry on saanut uusia jäseniä: 

- Jukka Heikkinen, pyörittää yritystä nimeltä Jackin maailma, toimii Etelä-Suomessa ja ollut toimialalla jo pitkään.
- Daniel Csorba, käynyt Eerikkilän urheiluopistolla erä- ja luonto-oppaan valmistavan koulutuksen, suorittanut tutkinnon 2014.
- Keijo West, pitkän linjan melontakonkari ja aktiivinen Latu-toimija. Parhaillaan suorittaa erä- ja luonto-oppaan tutkintoa Kiljava Opistolla.
Toivotetaan heidät lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme. Heidän yhteystietonsa ilmestyvät opasrekisteriin lähiaikoina.

Opastapaamisen/ kevätkokouksen jälkikaiut

- Kokemuksia/palautteita? Henkilökohtaiseen palautteen antoon enemmän huomiota jatkossa. 
- Tehtäväantoja selvennettävä ja lyhennettävä. Yleisesti ottaen hyvää palautetta. Todettiin lisää koulutusta tarvittavan. Harkitaan tapahtuman ottamista vuosittaiseksi kauden aloitus treeniksi. 
- Lisäksi voisi olla vuosittainen extra treenipäivä melontataitojen harjoitteluun.
- Pidetään yhdistyksen sisäistä kirjaa jäsenien taitokoe- tai vastaavista suorituksista.
- Laaditaan Yhdistykselle suositus riittävästä taitotasosta apuohjaajalle että päämelontaoppaalle. Ilkka työstää pohjatekstin. Teksti laitetaan valmistuttuaan nettisivuille.
- Selvitys miten sulo tukee ja pyrkii luomaan mahdollisuuksia taitojen kehittämiseen ja ylläpitoon. Nettisivuille näkyviin.
- Oleellista on että julkisuudessa (nettisivuilla) näkyy yhdistyksen sitoutuminen Melonta- ja Soutuliiton melonnan koulutus/taito strategiaan.

Opaskisa mikä jäi aikapulan takia pitämättä 9.4.2015

Sami, Ilkka, Make, Satu. Pidetään joko syyskokouksen yhteydessä tai syksyllä. 

Syyskokous, todennäköinen pitoaika marraskuun lopulla 2015

Syyskokouksen valmistelu Kaitsu & Sami, uusi versio:
Ehdotus: nopeasti viroon ja nopeasti pois. Yöpyminen lahemaalla. Sagadi. Kaitsu tekee jäsenistölle kyselyn Lahemaa vs. Perinteinen risteily. 

Sääntömääräiseen kokoukseen esitettävät asiat on toimitettava hallitukselle 31.8.2015 mennessä. Ilmoita asiasi Epulle tai hallituksen jäsenelle kirjallisesti hyvissä ajoin.

Muita esillä olleita asioita

- Kesäretkistä hallitus rohkaisee jäseniä ilmoittelemaan fb:ssä tai vinkkaamalla hallitukselle jos haluatte järjestää vapaamuotoisen retken johonkin kohteeseen tai vaikka muuten vain kaipaisitte retkiseuraa aikomaanne kohteeseen mukaan.

- Yhdistyksellä on brodeerattuja logo-kangasmerkkejä jonkin verran jäljellä. 40 ensimmäistä jäsentä saa kangasmerkin Epulta tavattaessa. Ei postituksia.

- Mielenkiintoinen tilaisuus, Haahka ja telkkä luento, 7.5. Klo 14 on mahdollisuus tavata Kimmo af Ursin vuosaaren melontakeskuksessa. Natura viva. Kirjaa Telkkä ja isokoskelo rantapihan kutsutut vieraat, on mahdollista ostaa samalla. Rannalla pönttöjen tarkastelua.