perjantai 17. marraskuuta 2017

Syyskokouksen päätökset 2017SUOMEN LUONTO- JA OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄT RY
SYYSKOKOUS 2017 PÖYTÄKIRJA
Aika: 14.11.2017 klo 1600-1700
Paikka: Ravintola Pasific 7, Tyynenmerenkatu 7 00220 Helsinki
Läsnä: Stefan Blomqvist, Julia Loukia, Annu Huotari, Sami Halén, Mika Aronen, Markku Janhonen, Erja Niemelä, Kirsi Nyqvist, Keijo West, Kaj Karhunen, Ilkka Lariola, Marika Hänninen, Sami Hänninen, Klaus Marjanen, Anne Uski, Keijo Saarijärvi, Markku Kyytsönen, Satu de Weerd

Hallituksen puheenjohtaja toivotti kokousväen tervetulleeksi avaten kokouksen klo 1600

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- Puheenjohtajaksi valittiin Stefan Blomqvist
- Sihteeriksi valittiin Kaj Karhunen

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Klaus Marjanen ja Keijo West
3. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
- Ääntenlaskijoiksi valittiin Klaus Marjanen ja Keijo West

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ilmoitettu jäsenille 14.9.2017 sähköpostilla, fb-sivustoilla julkinen sekä ryhmä että yhdistyksen kotisivujen uutisia-osastolla. Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen

5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
Hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin ja vahvistettiin.
Toimintasuunnitelma 2018
1. Hallitus kokoontuu 4-5 kertaa lisäksi skype- ja sähköposti-kokouksia tarvittaessa.
2. Yhdistys järjestää vuoden 2018 aikana:
Kevätkokous huhtikuussa. Paikka ilmoitetaan alkuvuodesta
Syyskokous marraskuussa. Paikka ilmoitetaan kesän 2018 aikana
Jäsentapaaminen, retki kesäkaudella, odottaa ehdotuksia
Jäsentapaaminen, opaskisa/ koulutuksellinen tilaisuus esim. jousiammunta
Jäsentapaaminen, melontaretki esim.Mustionjoelle loppukesästä
Syysristeily Tallinnaan marraskuussa
Hallitus tekee tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan. Hallitus toivoo jäsenistöltä ehdotuksia koulutukselliseen tarjontaan että tietoa omista retkistään joihin muutkin jäsenet olisivat tervetulleita.

Lisäksi kokous sisälsi keskustelua ea-kurssin vuosittaisesta järjestämisen tarpeesta. Päätettiin pitäytyä nykyisessä käytännössä.

6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi kolme uutta varsinaista jäsentä erovuoroisten jäsenten tilalle sekä heille henk.koht. varajäsenet
valittiin varsinaiseksi jäseneksi ja valittiin heille varajäseneksi :

Markku Janhonen - Klaus Marjanen
Marika Hänninen -  Ilkka Lariola
Keijo Saarijärvi -  Sami Halén 

Hallituksessa jatkavat toisen kauden:
Stefan Blomqvist -  Annu Huotari
Kaj Karhunen - Julia Loukia
Erja Niemelä - Mia Koponen
7. Valitaan hall. vars.jäsenistä seur. kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja
- Puheenjohtajaksi valittiin Erja Niemelä

8. Valitaan toimikunnat
- Hallitus valtuutettiin muodostamaan toimikuntia tarvittaessa

9. Valitaan edustajat niihin järjestöihin joihin yhdistys kuuluu
Suomen luontomatkailuliitto ry
- Valittiin: Edustajaksi Marika Hänninen ja varalle Keijo Saarijärvi

10. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti pitää nykyisen suuruisina:
Jäsen/liittymis/yhteisö/kannatusmaksu (30e /0e /250e /vähintään 10e )

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
Valittiin toiminnantarkastajaksi Markku Kallama ja varamiehenä Kimmo Kallama

12. Päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa mainituista asioista
- Muita asioita ei kokouskutsussa mainittu.

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.36

Vakuudeksi Helsingissä 14.11.2017