maanantai 16. joulukuuta 2013

Sulo ry syyskokous

SUOMEN LUONTO- JA OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄT RY
SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA
Aika ja paikka 27.11.2013 klo 1400-1600 Tallink Silja
Läsnä Stefan Blomqvist, Susanne Blomqvist, Julia Loukia, Annu Huotari, Satu Selvinen, Kirsi Nyqvist, Kari Rauha, Lippo Juvala, Markku Kyytsönen, Mika Aronen, Markku Janhonen, Klaus Marjanen, Janne Sillanpää, Jyrki Torppa, Markku Marila, Sami Halén, Ilkka Lariola, Jouni Ijas, Juha Penttinen, Kim Kärkkäinen.


1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtajaksi valittiin Stefan Blomqvist, sihteeriksi Susanne Blomqvist
2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Tarkastajiksi valittiin Janne Sillanpää ja Jyrki Torppa
3. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Sillanpää ja Jyrki Torppa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu lähetetty jäsenistölle sähköisesti 22.10.2013.
5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
Pj esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2014, kokous hyväksyi pj:n esityksen.
6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi kolme uutta varsinaista jäsentä
hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet
-Henkilövalinnat, erovuorossa:
Eerikki Rundgen / Juha Hellgren   >>>
Markku Janhonen / Klaus Marjanen >>>
Susanne Blomqvist / Satu Selvinen >>>
- Toisen kauden jatkavat: Eppu / Sanna, Mika/ Kari, Julia / Kaj
Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle 
Sami Halén, varajäsen Satu Selvinen
Markku Janhonen, varajäsen Klaus Marjanen
Ilkka Lariola, varajäsen Markku Marila
7. Valitaan hallituksen varsinaisista jäsenistä seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen
puheenjohtaja: Puheenjohtajaksi valittiin Stefan Blomqvist
8. Valitaan toimikunnat
Kokous valtuutti hallituksen perustamaan toimikuntia, jos sellaisiin on tarvetta.
9. Valitaan edustajat niihin järjestöihin joihin yhdistys kuuluu
Suomen Luontomatkailuliitto: Stefan Blomqvist, varalla Markku Janhonen
10. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
Vuonna 2013 maksut ovat olleet:
Liittymismaksu 0e
Jäsenmaksu 30e
Yhteisöjäsenmaksu 250e
Kannatusjäsenmaksu vähintään 10e kertasuoritus
Kokous päätti pitää maksujen suuruudet ennallaan.
11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
Markku Kallama ja Kimmo Kallama
12. Päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa mainituista asioista
Kokouskutsussa ei mainittu muita asioita


13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00.


Puheenjohtaja sihteeri
Stefan Blomqvist Susanne Blomqvist


Pöytäkirjantarkistaja Pöytäkirjantarkistaja
Janne Sillanpää Jyrki Torppa